Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0039_för_en_dikt.txt

Än för en en en För för för för en en en För en för en än?