Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0038_har_alla_vart_pedofiler.md

bild på gungor

Har alla vart pedofiler? Nej, inte på det sättet jag tänkte mig iallafall.

Min tanke var följande:

Vad exakt gör en till en pedofil? Att man är attraherad till minderåriga?

Men, om man själv också är minderårig då?

Kan t.ex. en 13 åring vara en pedofil?

Det verkar trots allt ovanligt att ha gått förbi sina tonår utan att ha varit attraherad till någon, och ofta är det någon i sin egen ålder. Är man då pedofil om man gillar en minderårig, men samtidigt själv är minderårig?

Folk som har definierat vad en "pedofil" är verkar redan ha tänkt på detta dock:

En vuxen som är sexuellt attraherad av minderåriga

verkar vara en vanlig definition123. Så man måste vara vuxen, och att uppfylla detta kriterium antas vara att vara över en viss ålder.

Alla källor nämner inte den detaljen dock, och skriver istället4:

någon som är sexuellt attraherad till minderåriga.

Eller så är man ännu mer detaljerad5:

Någon som är över 16 år, 5 år äldre än den man är sexuellt attraherad till, och den man är attraherad till har inte kommit in i puberteten ännu (under runt 13 år).


På tal om pedofili, jag fick höra några gånger under åren på skämt att om man hade fyllt 18, men ens partner fortfarande var 17, så skulle det vara olagligt att penetrera varandra.

Då säger tydligen en viss lagbok följande6:

Den som, med ett barn under femton år eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till [...], genomför en annan sexuell handling [...], döms för sexuellt övergrepp mot barn...

Den nämnde "sådant förhållande", som beskrivs i en annan paragraf7:

...den som begår en gärning [...] mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Det ska antagligen tolkas som att följande är olagligt8:

  • Någon som genomför en sexuell handling med någon under 15 år oavsett vilken ålder man själv är.
    • Dock, om man är under 15 och gör detta finns det några specialregler för en9.
  • Någon som genomför en sexuell handling med någon mellan 15 och 18 år, samt är en av följande:
    • Släkt till offret
    • Tar hand om offret
    • Offret är beroende av en på något sätt

Det verkar som att det jag fick höra bara var något man sa trots allt.