Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0035_för_en.md

fartyg

Än för en en en en, för för för för en för en för en.

Ordklasser: Än1 för2 en3 en3 en4 en5, för6 för7 för8 för2 en9 för10 en3 för11 en3.

Fraser: Än (för en12 en12 (en en)12), för ((((för för)13 för)14 (en för)12 en12) för en12).

Exempel på en innebörd: Fortfarande, leder jag dig till ett träd. Detta gör jag för att en framdel av en båt är för positiv till att leda någon åt någon.

Mening med liknande struktur: Fortfarande, skickar jag dig några paket. Eftersom för hårt trycker en chef på en knapp åt mig.


 1. [Adverb] Ännu/Hittills.

  Exempel: Än lever jag, men imorgon dör jag. 

 2. [Verb] Leda/Förflytta.

  Exempel: Dina val för dig till din död. 

 3. [Pronomen] Någon person

  Exempel: Det skadar en inte att dö, men det sårar andra. 

 4. [Artikel] En/ett

  Exempel: En döende person är inte en död person. 

 5. [Substantiv] Namn på art (Specifikt, träd)

  Exempel: Han hängde sig vid enen bakom huset. 

 6. [Konjunktion] Eftersom/Därför att (Anledning/Orsak)

  Exempel: Jag dog, för jag råkade ta fel medicin. 

 7. [Adverb] Olämpligt mycket

  Exempel: Han var för jobbig, men förtjänar inte att dö. 

 8. [Adjektiv] Som håller med/Positiv till något

  Exempel: Han var för abort. Han förtjänar inte ens att födas. 

 9. [Räkneord] En enda sak

  Exempel: En döende person är inte en död person. 

 10. [Substantiv] Framdel på båt

  Exempel: Vi går fram till fören

 11. [Preposition] Åt/En tjänst för någon

  Exempel: Det var bara för dig, som han tog självmord. 

 12. [Nomimalfras]

  Exempel: Han som mördade folk sattes i fängelse. 

 13. [Adverbial]

  Exempel: Han tyckte att för mycket mjöl, var bra. 

 14. [Verbfras]

  Exempel: Han tänkte och funderade över dödens gåtor.