Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0030_ignorans.md

frågetecken

Det verkar som att ordet "ignorans" är synonymt med "okunnighet"12, och ordet "ignorant" är synonymt med "okunnig"34, "obildad", "dum".

Jag har alltid trott att det var mer än så. Att det också implicerade en ovillighet till att lyssna eller att bli "mer kunnig". Det verkar inte riktigt behöva vara så? Hmm... Skumt.

Verkar också vara likadant i engelskan med "ignorance"5 och "ignorant"6.