Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0027_eng_uttryck.md

lyftkran

Läste följande ord rätt nyligen: "working incidents".

Hmm.. För mig låter det som att några incidenter jobbar.. eller är det bara jag?

Är det mer korrekt att säga "work incidents", alt. "worker incidents" eller "work-related incidents"? Eller var det egentligen rätt och det bara var jag som inbillade mig? Hmm..