Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0020_funktionsapplicering_i_unicode.md

Tydligen finns en symbol för funktionsapplicering i Unicodestandarden. "FUNCTION APPLICATION" är namnet på den.

Här är den (inom citattecken): "⁡"

Med andra ord så är det en osynlig symbol. Det känns lite skumt att denna "symbol" finns med i standarden. Den är ju trots allt osynlig!

Inom bland annat matematik (och datavetenskap): Den binära operationen från en funktion och ett värde (dess argument) till funktionsvärdet

Exempel

f(x) är värdet/resultatet av den binäraoperationen då f är funktionen och x är argumentet i vanlig notation.

Om man istället hade haft en synlig operator för denna operation så hade det sett ut något i stil med:

f▫(x) om hade vart operatorn för funktionsapplicering.

Tja, då hade man kunnat skippa paranteserna med och det hade sett relativt normalt ut:

f▫x

Men så som vi skriver matematik nu så hade man kunnat se det som att denna symbol osynlig. Hmm.. Hade notationen vart tydligare ifall man kunde se den?

Länk för mer info om denna symbol i Unicodestandarden


Såg också att en symbol för implicit multiplikation finns, d.v.s. när man skriver:

ab

när man egentligen menar:

a*b


För övrigt så är denna hemsida väldigt användbar (och även lite kul). Man kan rita en symbol, och den gissar vilken det är baserat på dem som finns i standarden.