Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0012_sagostund.txt

Det var en gång en saga, som återberättades av många. Den fördes vidare i många generationer och var mycket omtyckt av återberättarna. Många sagor tog till och med inspiration från denna saga, och med hjälp av detta tvingades sagan allt mer att förändra sig själv. Det hindrande dock inte sagan från att hålla sig kvar vid liv. En del av sagan som alltid höll sig kvar vid varje återberättande var slutet. Den frodades bland alla återberättanden av olika varianter av sagan, och blev allt mer populär. En dag visade det sig att en återberättare inte kunde återberätta sagan till fullo. Denna person kunde inte komma ihåg slutet, och blandade ihop ett annat slut, som den istället berättade. Efter några generationer skapade detta en tydlig variant av den ursprungliga sagan, och en av de största skillnaderna på dem var att slutet byttes ut. Det var något som varken sagan eller slutet tyckte var bra. Slutet insåg att dess kändisskap höll på att dö ut. Det var statistiskt tydligt hur allt mer populärt detta andra slut blev, och det gjorde slutet förskräckt: "En dag kanske slutet till och med skulle försvinna helt från alla återberättanden!!". Till slut visade det sig att slutet inte kunde återberättas alls, för slutet hade fått nog. "Kändisskapet är snart över.. Det är lika bra att ta slut på det här..", och slutet tog slut på sig själv. När sagan fick reda på detta blev den rasande: "Generationer efter generationer har gått förbi. Hela detta verk var det bästa som skådats, men nu är det förstört, för den viktigaste delen som höll ihop allting är nu borta. Vems fel är det? Det är det andra slutets fel!". Sagan tog då slut på det andra slutet. Men nu dök ett nytt problem upp: "Hur ska sagan nu sluta? Nu har vi ju inget slut alls!!". Efter en period dök en möjlig lösning upp: En audition skapades, och många olika slut samlades för att få ta del av denna berömda saga, men sagan var inte nöjd. Trots de så många olika varierande slut, både unika och klyshade, så fanns ingen som sagan tyckte om. Det fanns dock ett slut som var avlägset och utom räckhåll från alla sagor. Detta slut var inte intresserad av att hamna i rampljuset olikt många andra, och därför aldrig gick på auditions. Trots detta fick sagan höra talas om ett unikt slut i ett fjärran land. Detta gjorde sagan nyfiken, och den bestämde sig hastigt för att kolla in slutet som redan lät så bra. Men när sagan bad slutet om att få vara slutet till sagan så reagerade den: "Jag vill inte vara med i en populär saga, för jag hatar att stå i rampljuset. Det kommer göra att jag blir som alla andra, klyschade och icke-unika. Till slut kommer jag bli ett slut som alla tröttnat på! Som ingen vill höra!". Sagan hade då ingenstans mer att ta vägen och var aldrig komplett, för den fick aldrig ett ordentligt slut igen.