Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0011_forkortningar_och_uttal.txt

Jag har alltid läst "MySQL" som "Mai Squirrel" för mig själv. Det är skumt att jag aldrig har hört talas någon annan person som läst det så här. Andra har sagt "Mai Sequel" eller "Mai S Q L" (så som det antagligen är tänkt). Här är en lista över några förkortningar och hur jag uttalar/för mig själv läser dem: "char" som datatypen i C: "kar" som i "badkar" "str" som sträng: "str", låter som det stavas. Det låter lite avbrutet men.. "int" som integer: "int", låter som det stavas "ASCII": "ahss key" (början av "ask", och sedan som på engelska "key") "URL": "uhrl", låter som det stavas För övrigt likadant för "curl", "grep", "bash" "EOF": "end of file", säger hela "IP": "I P", bokstaverar detta, precis som vissa andra väldigt korta förkortningar eller relativt svåra att uttala (bl.a. "CPU", "GPU", "ls", "cd") "RAM" som minne: "ram" som i det svenska ordet "fn" som i funktion: "fn", låter som det stavas (Dock väldigt avbrutet) "RAID" som i hårddisksammanhang: "raid", det engelska ordet "usr": "user", det engelska ordet "var": "varr", som i början av "variabel" "sh" som "shell": "sh", som hyschande "bash" i shellsammanhang: "bash", som det engelska ordet "zsh" i shellsammanhang: "Z sh", bokstaverar "Z", och sedan "sh" som innan "dir" som "directory": "dirr" som "klirr" "fat32": "fat 32", "fat" som en tallrik Några utanför programmeringssammanhang: "lol" som i skratt: "loll", låter som det stavas "rofl" som i skratt: "rohfl", låter som det stavas (En aning avbrutet)