Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0010_sprak2.txt

Det är lite problematiskt att vissa förlitar sig på ljuden i ett språk eller på rytmen i meningen för att bilda meningar. Jag syftar förstås på poeter som rimmar eller håller sig till en viss rytm när de skriver. Varför skulle det vara problematiskt? Tjaa....... Först: Jag föredrar personligen simpla språk och med simpla menar jag få regler. Så om ett språk har färre regler, men man kan uttrycka lika många olika betydelser så är det ett bättre språk för mig. Nackdelen, eller snarare en stor nackdel är att dessa språk med färre regler begränsar folk som förlitar sig på ljuden i språket. "Jag är röd" <-> "Röd är jag" <-> "Ett rött jag". Olika ljud, men nästan samma betydelse. Alltså kan man inte riktigt göra ett språk simplare på detta sätt utan att folk saknar det. Det hade kanske löst sig om man haft flera olika uppsättningar av grammatiska regler i ett språk för olika syften (poesi, lagstiftning, matematik), men det kan vara en aning opraktiskt..