Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0007_namn_i_vetenskapens_värld.txt

Det finns så många koncept och ting som man behöver döpa i olika forskningssammanhang och vetenskapliga områden. Inom mer abstrakta akademiska fält som matematik döps man många koncept och relationer, medan i mer konkreta områden som biologi namnges kategorier, saker och processer. Detta behövs antagligen eftersom det nog hjälper kommunikationen och resonemangen, och det är vad jag skulle säga är en av de främsta anledningarna till att döpa saker inom vetenskapen. Men då är det en aning irriterande att det finns en viss tradition att göra namn på ting otydliga och oförståeliga under första ögonkastet. Denna tradition är att döpa saker efter uppfinnaren/upptäckaren. Om man inte känner till personen eller har hört talas om namnet på saken innan så finns inget i namnet som kan indikera på vad det faktiskt är för något. Vi har redan relativt stora språk med många ord som kan beskriva många olika saker. När det går att använda det, så borde vi! Här är några exempel och möjliga förslag på mer beskrivande namn: Exempel i matematik: · Pytagoras sats → Hypotenusesatsen · Cauchy-Schwarts olikhet → Produkttriangelolikheten · Riemann integral → Integral med partitionsdefinitionen · Rolles sats → Satsen om stationära punkters existens · Bolzano–Weierstrass sats → Kompakthetssatsen · Jacobimatris → Derivata för `ℝ^m→ℝ^n` funktioner Exempel i kemi: · van der Waals-bindning → Temporär dipolbindning · (grundämnen, särskilt de större) → (använd protonnummer som id eller döp efter egenskaper/liknelser som de första) Exempel i ekonomi: · Arrows paradox Exempel i biologi: · von Baers lag → Embryoutvecklingslagarna Exempel i logik: · De Morgans lagar → Junktionnegeringsreglerna I nutida läge är det lite svårt att byta alla redan existerande namn, men om nya namn på saker hade kunnat vara mer beskrivande så hade det vart bra! Om jag själv någonsin gör någon svårbeskrivlig upptäckt inom.. låt säga matematiken. Låt säga att jag upptäckte en sats (eller theorem som de kallas på engelska) så ska jag nog döpa den till "The Suyonit theorem", som då står för "The Stop Using Your Own Names In Theorems theorem".