Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0006_matematik_test.txt

Nu testar jag (0): `1+1 = 2` Några funktioner kanske? (1): `cos^-1(v) = sqrt(2^4*6+8/10)` Fungerar unicode? (2): `cos⁻¹(v) = √(2⁴*6+8/10)` (3): `∀x. (-1≤x≤1) ⇒ ((cos∘arccos)(x) = id(x))` (4): `∀x. (0≤x≤π) ⇒ ((arccos∘cos)(x) = id(x))` (5): `0≈0.1` (6): `f` är bijektiv `⇒ (f∘f^(-1) = f^(-1)∘f = id) → ((f∘f^(-1))(x) = (f^(-1)∘f)(x) = id(x))` (7): `(Df(x) ≔ lim_(h→0) (f(x+h)-f(x))/h) ⇔ (Df(x) ≔ lim_(y→x) (f(y)-f(x))/(y-x))` genom `y=x+h` (8): `M = {x | 1<x<2} = {x | -0.5<x-1.5<0.5} = {x | abs(x-3/2)<1/2}` (9): `((∂M≠∅) ∧ (∂M={1,2})) = ⊤` (10): `F: {}→ℝ` (11): `(∫f)∘g = ∫(x ↦ (f∘g)(x)*Dg(x))`