Text jag skriver

Tankar och saker som jag skriver om med text

0004_fundersam.md

landmassa

Ibland funderar man över det, men är det det det är när man inte förstår varför någon tycker det någon tycker är roligt och inte vägrar att inte avstå från att neka en avböjelse till en förfrågan om att inte tänka på det på det sättet?

Det kan vara lite frustrerande ibland.